Heer, geef ons heden ons dagelijks potlood.

Het Onzevader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook in de klas
Geef ons heden ons dagelijks potlood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren
en leid ons in verzoeking,
en verlos ons van de slechte tekening
Want van U is het koningrijk
en de kracht en de heerlijkheid
Tot in het S.M.A.K.
AmenDenis, zoon van GodMartine kreeg spontaan stigmata's tijdens het tekenen... Ongelofelijk. Hallelujah!Friterie 'Parcival'

Een kleintje met majo: 0.5 euro
Dennis de GOD van de zalige geelbruine verse friet.Tekeningen 1 ste en 2 de specialisatie
Met dank aan Guillaume Bijl.

FRITUUR 'Bij den vettigen friet'

Houtskool, inkt, compté-krijt, zwart potlood, verf, ketchup, aardappel en frituurvet.Eerste en tweede specialisatiegraad tekenkunst