Eindwerk 2 de specialisatie jaar: John de Rouck

Overal zijn we veilig en traceerbaar. GPS-toestellen, navigatiesystemen en mobiele netwerken zorgen ervoor dat we continu gelocaliseert kunnen worden. Camera's filmen onze levenswandel. We kunnen onmogelijk nog verloren lopen. Gelukkig maar, alhoewel.... Het is maar hoe je het bekijkt vindt John, laatstejaarsstudent tekenkunst. John, die vroeger als topograaf werkte, vindt het verloren lopen in een stad nu net erg boeiend, het staat je toe te dagdromen, na te denken over dingen. Je ziet plaatsen waar je anders nooit komt, Je kijkt beter om je heen en je ontmoet andere mensen. Je leest een kaart of volgt een mensenstroom.
John wou dit beeldend vertalen aan de hand van tekenkunst. Alleszins een sterk en interessant uitgangspunt.

Zijn eindwerk bestaat uit een aantal onderdelen.Het eerste deel is een kaart waarop 100 kruispunten zijn aangeduid in Gent, de stad waar hij woont. Deze kruispunten hebben een betekenis voor John, hij kan er zich een visueel beeld van vormen zonder er daadwerkelijk naar toe te gaan.Deze losse kruispunten heeft hij uitgetekend op 100 kleine stukjes papier. Waardoor er een soort alfabet ontstaat.Door de losse kruispunten op willekeurige manier met elkaar te verbinden ontstaat er een soort imaginaire stad. Een stad die alleen bestaat uit een kluwen van kruispunten.
Een bestaande stad daarentegen ontstaat door de eeuwen heen, en heeft een eigen typerende structuur, meestal afhankelijk van geografische kenmerken.
Een netwerk van straten rond ringwegen, stadsmuren of waterlopen.
Maar stel u voor dat een denkbeeldige stad geen structuur heeft, geen houvast, geen herkenningspunten.Daarbij loopt de getekende stad langs alle 4 zijden van het blad papier af, hierdoor krijg je de indruk dat je maar een klein deel van de kaart te zien krijgt, een fragment van een gigantisch uitdijende stad. Een stad waar je eindeloos kan in verloren lopen.

(Mijn commentaar op het eindwerk van John was vooral dat de imaginaire stad die hij heeft getekend nog veel te veel herkenbare structuren bezit, te veel rechte banen, waardoor ze eerder een fragment lijkt te zijn van een bestaande stad)


Fragment van de imaginaire stadDeze laatste afbeelding toont een grote vloertekening. Het is de afdruk van de stoep en begin van de straat waar john woont. Het is als het ware een blauwdruk van de eerste meters voor de deur van John's huis, het stuk straat waar hij het meest over loopt en dat hij het best kent, waar hij niet de eigenaar van is, maar wel de verantwoordelijk voor draagt.

Fox-hunting


Bijzondere tekening van het 1 ste jaar

Foto's van de Jury 2008


1 ste specialisatie
'NO FEAR'


1 ste specialisatie
Tekenkunst op zijn strafst


4 de jaar


4 de jaar


1 ste specialisatie
Nog Strafferen Toebak


1 ste specialisatie
Ronduit Bizar


1 ste specialisatie


1 ste specialisatie


1 ste jaar


1 ste jaar


1 ste jaar

JURY 2008, tekeningen 2 de jaar.

Een selectie bijzondere, maffe en speciale tekeningen van het 2 de jaar tekenkunst.


Ontegensprekelijk een bizarre compositieEen heel erg bevreemdend en lichtjes naif portret van Jean Paul Sartre.


Wat een vreemde relatie tussen de man , de stip en de zakdoek.


Let op de schaduw van de eend.


Kijk vooral naar de manier waarop de stoel afgebeeld staat. De stoel in deze positie creƫrt een vreemde sfeer in relatie met het lege vlak van het blad. De tekening roept bij mij een bizarre onderhuidse spanning op.

Jury 2008 derde jaar tekenkunst

Selectie van het derde jaar tekenkunst (1 ste jaar naaktmodel)